Nagradna igra

NAGRADNA IGRA
3X 2 KUPONA
ŽREBANJE: 14.6.018
SPLOŠNE DOLOČBE:
1. člen
 • Organizator nagradne igre je PIVOVARNA BEERKINKA (organizator).
 • Organizator nagradno igro na svojih facebook straneh in spletnih straneh.
 • Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.
 • V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.
POGOJI SODELOVANJA
2. člen
 • V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 • K nagradni igri lahko pristopijo osebe ki imajo svoj profil na družabnem omrežju Facebook, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki sledile navodilom:
 • Kako sodeluješ?
  ✔️deli objavo
  ✔️všečkaj stran Beerkinka
  ✔️v komentar označi prijatelja/prijateljico
 • 🎁NAGRADA: 3X KUPON
  🎁ŽREBANJE: 14.6.2018
 • Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi VEČKRAT, a dovolj je enkrat.
 • Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci PIVOVARNE BEERKINKA ali njihovi ožji družinski člani, a nemorejo prejeti nagrade. V primeru da so izžrebani, se žrebanje ponovi.
POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
 • PIVOVARNA BEERKINKA ima objavljen dogodek: NAGRADNA IGRA?
 • Osebe ki želijo sodelovati v nagradni igri so priključene profilu PIVOVARNA BEERKINKA na katerem poteka nagradna igra, morejo izpolniti pogoje sodelovanja iz 2. člena.
 • Izmed vseh sodelujočih bo PIVOVARNA BEERKINKA izžrebal 1 osebo, ki bo prejela nagrado: 1x kratka majica Beerkinka
 • Nagrade bodo objavljene na zidu profila PIVOVARNE BEERKINKA.
PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
 • Nagradna igra prične 7.6.2018 in se zaključi 14.8.2018.
 • S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
 • V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
NAGRADE
5. člen
KAKO SODELUJEM:
 • na FACEBOOK profilu PIVOVARNE BEERKINKA najdete objavo : NAGRADNA IGRA
 • Sledite navodilom iz 2. člena
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
 • Nagrada velja za le 1 osebo, ime in priimek fizične osebe ki je sodelovala v nagradni igri.
 • Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. – ji v akciji ne morejo sodelovati.
ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
 • Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.
 • Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja ali so-organizatorja.
OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
 • Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre, v kolikor je bilo potrebno.
 • S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«).
 • Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook Profilu najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
PREVZEM NAGRAD
8. člen
 • Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.
 • Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in e-mail naslov. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
 • Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 • Nagrado organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.
 • Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 • Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov, najkasneje pa do prevzema nagrade.
 • Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.
VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
 • Organizator PIVOVARNA BEERKINKA kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
 • Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.
 • Prav tako bo soorganizator prejel e-naslove vseh udeležencev.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
 • Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
Uporabniki podatkov so administrator Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
 • Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 • O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook Profilu.
 • Facebook ne sodeluje v naši nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja.
 • Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na zasebna sporočila PIVOVARNE BEERKINKA.
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@beerkinka.si

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanost strani. Preberi več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close